Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Terms menu >

ENWAU Polisi Cwynion

Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf Thursday, Feb 7, 2019

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i’n holl ailwerthwyr. Pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le, mae angen i chi ddweud wrthym amdano. Bydd hyn yn ein helpu i wella ein safonau.

Os oes gennych gŵyn, cysylltwch â ni ar [email protected] gyda’r manylion.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

  1. Byddwn yn anfon e-bost atoch yn cydnabod derbyn eich cwyn o fewn tri diwrnod o’i dderbyn, gan amgáu copi o’r weithdrefn hon.
  2. Yna byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn. Bydd hyn fel arfer yn golygu trosglwyddo’ch cwyn i’n rheolwr cymorth cwsmeriaid a fydd yn adolygu cyfrif ac yn siarad ag unrhyw aelodau o staff sydd wedi cael cyswllt â chi.
  3. Bydd ein rheolwr cefnogi cwsmeriaid yn anfon ateb ysgrifenedig manwl atoch chi, gan gynnwys ei awgrymiadau ef / hi ar gyfer datrys y mater, o fewn 21 diwrnod o anfon y llythyr cydnabyddiaeth atoch.
  4. Ar hyn o bryd, os nad ydych yn fodlon o hyd, dylech gysylltu â ni eto a byddwn yn trefnu i un o gyfarwyddwyr y cwmni adolygu’r penderfyniad.
  5. Byddwn yn ysgrifennu atoch o fewn 14 diwrnod o dderbyn eich cais am adolygiad, gan gadarnhau ein safbwynt terfynol ar eich cwyn ac esbonio ein rhesymau.
Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top