Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Gwybodaeth gyswllt ar gyfer Cwsmeriaid Busnes

Mae gennym wasanaethau wedi’u teilwra ar gyfer busnesau, nid er elw, sefydliadau’r llywodraeth, cyrff anllywodraethol, gweithwyr proffesiynol ac yn enwedig y rhai a allai fod yn rheoli enwau parth ar gyfer eu sefydliad eu hunain neu ar ran eraill.

Rydym yn deall bod enwau parth ac asedau gwe yn hollbwysig i barhad busnes, diogelwch a marchnata, ac rydym wedi datblygu offer swmp a gwasanaethau diogelwch i helpu i reoli’r asedau hyn.

Adolygwch ein deunyddiau ar gyfer cwsmeriaid busnes, gan gynnwys erthyglau, trosolwg o’r dangosfwrdd rheoli, adnoddau, a gwnewch e-bostiwch ein t√Æm cymorth gydag unrhyw ymholiadau penodol.


Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top