{session.cartItems}
{session.loggedInUser | ternary session.loggedInUser.fullName ''}
{session.loggedInUser | ternary session.loggedInUser.email ''}

Sign out

Gosodiadau Preifatrwydd

O'r Dangosfwrdd > Parthau > YourDOMAIN.COM > Preifatrwydd

Mae pob cofrestriad Enw Parth yn cael ei reoleiddio gan ICANN (y Gorfforaeth Rhyngrwyd ar gyfer Enwau a Rhifau Aseiniedig), ac fel Cofrestrydd Achrededig ICANN mae’n ofynnol i ENWAU

“cynnal a sicrhau bod gwybodaeth WHOIS gywir a chyflawn ar gael”

Am fwy o wybodaeth, adolygwch gwybodaeth ICANN am WHOIS.

O dan osodiadau preifatrwydd rydym yn darparu opsiynau sy’n effeithio ar y wybodaeth a ddangosir ar ein gwasanaethau WHOIS, hy. mae’n effeithio ar y wybodaeth yr ydym yn ei darparu i’r cyhoedd am berchennog rhai enwau parth.

Note: mae yna wahanol bolisïau ar gyfer gwahanol derfyniadau enw parth, sut rydym yn delio â .COM, .UK, etc.

Gosodiadau preifatrwydd ENWAU Dashboard
Gosodiadau Preifatrwydd Enw Parth ENWAU

Top