Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

2 Dilysiad Ffactor

Mae ENWAU yn cefnogi dilysu 2-Ffactor ar gyfer diogelwch ychwanegol. Rydym yn argymell yn gryf i gwsmeriaid alluogi dilysu 2-Ffactor ar eu cyfrif yn enwedig lle maent yn rheoli asedau a pharthau ar ran eraill, e.e. Adwerthwyr, Gweithwyr Proffesiynol a Datblygwyr.

Ar hyn o bryd mae ENWAU yn cefnogi’r dechnoleg 2-Factor ganlynol.

Google Authenticator

Mae digon o erthyglau cymorth, tiwtorialau a blogiau ar gael i’ch helpu i osod Google Authenticator ar eich dyfais. Dyma’r cysylltiadau ar gyfer yr apps ar gyfer Android a iPhone / iPad.

Google Authenticator ar Google Play.

Google Authenticator ar iPhone a iPad.

I alluogi Dilysu 2 Factor ar eich cyfrif

O'r Dangosfwrdd > Fy Nghyfrif > Diogelwch

Wedi gosod eich ap yn dilyn y cyfarwyddyd (uchod). Cliciwch ar y botwm i alluogi 2FA a dilynwch y cyfarwyddiadau (hy sganio’r Cod QR a chadw copi wrth gefn o’r cod wrth gefn ar gyfer Two Factor).

Enghraifft awdurdodi 2-ffactor ENWAU Dashboard

Profi’r system, allgofnodi ac yna mewngofnodi. Ar ôl mynd i mewn username/email a chyfrinair byddwch yn cael eich annog i gofnodi’ch cod 2 Ffactor gan ddefnyddio’ch dyfais.


Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top