Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Trosglwyddo Cyfrif Presennol

Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer y rhai sydd am gymryd drosodd rheolaeth cyfrif presennol, e.e. busnes sydd â chyflogai a oedd yn rheoli’r cyfrif yn wreiddiol, ac sydd newydd adael y gweithle.

Yn gyntaf, ceisiwch gysylltu â’r rheolwr cyfrif gwreiddiol, a gofynnwch iddynt fewngofnodi i’r cyfrif i newid yr e-bost i un sydd o fewn eich rheolaeth.

Os oes gennych y manylion diogelwch (mynediad i e-bost / enw ​​defnyddiwr a chyfrinair) ar gyfer cyfrif ENWAU gallwch fewngofnodi i’ch dangosfwrdd. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn newid y cyfrinair i un nad yw ond yn hysbys i reolwyr cyfrifon awdurdodedig cyn gynted ag y bo modd.

Os nad oes gennych y manylion diogelwch mae angen i ni wneud rhai gwiriadau diogelwch ac yna ailosod eich manylion mynediad gan gynnwys e-bost a chyfrinair.

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni er mwyn gwirio eich perchnogaeth o’r cyfrif a’r parthau sy’n cael eu rheoli. Rydym yn deall efallai na fydd rhywfaint o’r wybodaeth hon ar gael i chi, ond fel cofrestrydd rheoledig (o dan ICANN RAA 2013) mae’n ofynnol i ni gymryd camau priodol cyn rhoi mynediad i enwau parthau sy’n cael eu rheoli.

  • Copi o’r gorchymyn gwreiddiol.
  • Atebion i’r cwestiynau diogelwch amdanoch chi’ch hun a fyddai wedi cael eu darparu wrth sefydlu’r cyfrif.
  • Cyfeiriad e-bost rheolwr y cyfrif a ddefnyddiwyd ar adeg sefydlu’r cyfrif.
  • Pennawd swyddogol ar gyfer eich busnes neu’ch sefydliad.
  • Rhestr o 1 neu fwy o enwau parth o dan eich rheolaeth.

Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top