Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Am y gwasanaeth WHOIS

Gwasanaethau WHOIS Cyhoeddus

Mae ENWAU, fel Cofrestrydd achrededig, yn gweithredu o dan reolau enw parth ICANN RAA 2013. O dan y rheolau hynny, gallwn gynnig gwasanaethau Dirprwyon Preifatrwydd i gofrestryddion / perchnogion enw parth (busnesau ac unigolion) a allai ddymuno cuddio eu manylion cofrestru (cyfeiriad, e-bost, ffôn, ac ati) o olwg y cyhoedd.

Oni bai ei fod wedi’i ddiogelu fel arall gan Privacy Proxy Services, mae’n ofynnol i ENWAU gyhoeddi holl gofnodion perchnogaeth enwau parth ar y cyhoedd gweinyddion WHOIS. Weithiau gall hyn fod yn ddymunol, er enghraifft mae busnesau am gyhoeddi gwybodaeth gyswllt fel math o hysbysebu, efallai y bydd eraill am gadw eu gwybodaeth gyswllt yn guddiedig o olwg y cyhoedd.

Er bod llawer o ddarparwyr gwasanaeth yn aml yn codi ffi i ddarparu Private Proxy Services, mae ENWAU yn cynnig Gwasanaethau Preifatrwydd Dirprwyol sylfaenol AM DDIM. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu maint y gwasanaeth hwnnw a sut i alluogi Preifatrwydd Dirprwyon Gwasanaethau ar gyfer enw parth a reolir o dan gyfrif ENWAU.

Mae ENWAU yn bwriadu cynnig gwasanaethau preifat ar gyfer dirprwyon preifat i gwsmeriaid busnes a’u cleientiaid yn y dyfodol. Mae ENWAU yn disgwyl codi tâl bychan ar y gwasanaethau premiwm uwch hynny ond bydd lefel sylfaenol o Wasanaeth Preifatrwydd yn parhau i gael ei gynnig AM DDIM.

Mwy am leoliadau Preifatrwydd


Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top