Mewngofnodi

Os oes gennych chi gyfrif gyda ni eisoes? Dilynwch y ddolen i fewngofnodi.

Mewngofnodi

Cwsmeriaid newydd

Mae'n hawdd cofrestru a chael budd-daliadau - gweld sut mae'n gweithio.

Cofrestru

Defnyddiwr wedi'i fewngofnodi

{info.loggedInUser.username}

Allgofnodi

Eich preifatrwydd

Mae esboniad llawn o wasanaethau a gofynion Proxy Private ar gyfer perchnogion enwau parth i arddangos gwybodaeth gywir am weinyddion WHOIS cyhoeddus yn cael ei ddarparu o dan ein Telerau Dirprwyon Preifatrwydd.

Er mwyn diogelu eich gwybodaeth perchnogaeth enw parth o arddangosiadau cyhoeddus ar gofnodion WHOIS, mewngofnodwch i’ch Dangosfwrdd a chliciwch ar unrhyw barth (o dan eitem ddewislen ‘Domains’).

Control Panel privacy proxy settings
Gosodiadau dirprwy preifatrwydd dangosfwrdd
From Dashboard > Domains > example.com > Privacy Settings

Dewiswch opsiwn i naill ai Cuddio’r holl fanylion perchnogaeth, Cyhoeddi manylion cyfyngedig, neu Gyhoeddi’r holl fanylion. Ymgynghorwch â’r wybodaeth sgrin ar gyfer y manylion diweddaraf.

Noder: Mae cofrestrydd neu wybodaeth ailwerthwr yn disodli cofnodion dirprwy preifatrwydd gweithredol yn ddiofyn. Noder, mae cyfreithiau yn ei gwneud yn ofynnol i gofrestryddion ddatgelu gwybodaeth perchnogaeth enw parth i unrhyw un sy’n gwneud cais rhesymol, fel sefydliadau gorfodi’r gyfraith a diogelu brand.

Trosglwyddiadau a datgloi enw parth

I drosglwyddo enwau parth rhwng cofrestryddion rhaid i chi sicrhau bod cofnodion WHOIS yn cynnwys gwybodaeth gywir. I ddatgloi enw parth ar gyfer trosglwyddo, dadweithredwch osodiadau Preifatrwydd i ddatgelu gwybodaeth sylfaenol yr Aelod Cofrestredig. Y wybodaeth hon y bydd Cofrestrydd newydd yn ei defnyddio i wirio perchnogaeth enw parth yn ystod y broses trosglwyddo enw parth. Noder: nid yw gwybodaeth breifat bellach yn cael ei diogelu gan Private Proxy yn ystod y broses drosglwyddo.


Help

Rydym yma i helpu. Chwilio am fwy o wybodaeth am gofrestru, ein cynlluniau, sut mae'n gweithio a gwybodaeth gyswllt

Cyswllt a Chymorth

Mae ENWAU yn frand masnachu o Netistrar, ac yn Gofrestrydd achrededig sydd wedi'i drwyddedu i werthu enwau parth gan yr holl brif awdurdodau.

© 2019 ENWAU & Netistrar Limited.

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr No. 08735583

Top